Cena zawiera:


- Prace wykonane przez uczestników urodzin
- Opracowanie scenariusza zabawy tematycznej
- Przystrojenie miejsca zabawy
- 2 godziny zabawy
- Zaproszenia
- Zastawa jednorazowa
Każda dodatkowa osoba 25 zł

Dodatkowe propozycje:


Poczęstunek do 10 osób - 70 zł, każda kolejna osoba + 7 zł

Na poczęstunek składają się:


- 3 rodzaje ciastek,
- Chrupki kukurydziane w dwóch smakach,
- Paluszki,
- Napoje tymbark dwa rodzaje,

Barek kawowy dla rodziców-opiekunów - 50 zł
Kawa, herbata bez ograniczeń podczas urodzin.

 

Programy pakietu rozszerzonego :

Mój pierwszy domek 
Farma 
Kraina Florlandu

Uczestnicy doskonalą umiejętności łączenia ceramicznych mini cegiełek, z których powstają modele domków, farmy, zamków z elementami architektury zewnętrznej jak kartonowy płotek, oczko wodne i drzewko. 
Elementy na których pracują dzieci są w pełni bezpieczne i wykonane z naturalnych materiałów.

Pozwala to dzieciom na poznawanie struktury materiału i jego cech indywidualnych.
Każdy Uczestnik zabiera wykonany model.